Mnenje Sveta za varovanje okolja Slovenske akademije znanosti in umetnosti o osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

V javni razpravi o osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS je sodeloval tudi Svet za varovanje okolja Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Mnenje je objavljeno na tej povezavi.

 
 

Deli