Koalicija za gozd se je zavzela za javno objavo prejetih pripomb na osnutek Zakona o upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

Koalicija za gozd je sodelovala v javni razpravi o Predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki je potekala aprila letos. Po zaključku roka za posredovanje pripomb smo predlagatelja zakona Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozvali, naj objavi prejete pripombe, saj smo se želeli poučiti o stališčih in argumentih ostalih deležnikov do predloga zakona ter jih napraviti dostopne tudi ostalim. Javnost, ki je seznanjena s pripombami drugih deležnikov, lahko namreč oblikuje boljša, strokovna in konstruktivna stališča, ki prispevajo h kvaliteti končnega predloga zakona, kar naj bi bil tudi namen javne razprave.

Ministrstvo prejetih pripomb ni objavilo in je našo prošnjo za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja zavrnilo z odločbo z glavnim argumentom, da bi posredovanje prejetih pripomb oviralo notranje delovanje organa. V Koaliciji smo izkoristili možnost pritožbe na odločbo ministrstva in Informacijski pooblaščenec je ugotovil, da je naša pritožba utemeljena. Ministrstvu je naložil, da nam prejete pripombe posreduje v 31 dneh. Obrazložitev Informacijskega pooblaščenca si lahko preberete tukaj. Ko bomo pripombe vseh sodelujočih v javni razpravi prejeli, jih bomo objavili na spletni strani Koalicije.

 
 

Deli