Seznam pripomb na Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

– dopis Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani št. 97-4/2015, z dne 22.4.2015

– dopis prof. dr. Boštjana Koširja št. 007-160/2015/3, z den 15.4.2015

– dopis Občinskega odbora DeSUS Kočevje, z dne 21.4.2015

– dopis Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, z dne 23.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v podpisu dopisa

– dopis Društva za varstvo okolja Bled, z dne 23.4.2015

– dopis Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske, pri čemer je organ dolžan prekriti ime, priimek in podpis strokovnega tajnika levo spodaj v podpisu dopisa

– dopis Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS št. 007-160/2015/6, z dne 22.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v podpisu dopisa

– dopis št. 007-160/2015/8, z den 22.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v podpisu dokumenta

– dopis Združenja za gozdarstvo pri GZS, z dne 21.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v podpisu dopisa

– dopis fizične osebe, z dne 30.3.2015, vključno s prilogo, z dne 13.1.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti: ime, priimek, naslov bivališča, številko mobilnega telefona, ki se nahajajo na dnu dopisa z dne 30.3.2015, ime in priimek, ki se nahajata zgoraj levo na začetku in v podpisu priloge z dne 13.1.2015, naslov bivališča in številko mobilnega telefona, ki se nahajata zgoraj levo na začetku priloge z dne 13.1.2015

– dopis Koalicije za gozd, z dne 23.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime, priimek, podpis in e-naslov, ki se nahajajo v podpisu dopisa

– dopis fizične osebe, z dne 22.4.2015, ki se prične s “Pregledali smo vaš predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. Nad predlogom zakoma smo zelo …”, pri čemer je organ dolžan prekriti ime, priimek in naslov prebivališča

– dopis kabineta ministra Ministrstva za finance št. 007-291/2015/3, z dne 4.5.2015

– dopis fizične osebe, z dne 23.4.2015, ki se prične z “Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki je bil dan v javno obravnavo od 24. marca do 23. aprila 2015“, pri čemer je organ dolžan prekriti naziv, ime, priimek, podpis in naslov prebivališča

– dopis Direktorata za okolje Ministrstva za okolje in prostor št. 011-1/2015/5, z dne 2.4.2015, vključno s prilogo (predlog zakona s pripombami)

– dopis Občine Črna na Koroškem, z dne 19.4.2015

– dopis Občine Lovrenc na Pohorju št. 0322-000112015/23, z dne 21.4.2015

– dopis Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije št. 81/2015, z dne 21.4.2015

– dopis konzorcija odprimopoti.si, z dne 20.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v podpisu dopisa

– dopis Odvetniške družbe Brecelj, Korošec, Mate, d.o.o. – o.p., z dne 22.4.2015

– dopis OOZSS Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, z dne 22.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime, priimek in podpis v podpisu dopisa

– dopis fizične osebe, ki obsega šest strani in se prične s “Stališča k Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS Pošiljam vam svoj pogled na …”, pri čemer je organ dolžan prekriti ime, priimek, naziv, naslov, e-naslov in telefonsko številko, ki se nahajajo na dnu vsake strani dopisa

– dopis Planinske zveze Slovenije št. IZHP-677/2015, z dne 23.4.2105

– dopis delniške družbe Hoja, d.d., z dne 23.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti e-naslov in telefonsko številko, ki se nahajata v zadnjem odstavku dopisa

– dopis Slovenske akademije znanosti in umenosti, z dne 21.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime, priimek in podpis v podpisu dopisa

– dopis Sindikata gozdarstva Slovenije

– dopis Sindikata Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, pri čemer je organ dolžan prekriti imena in priimke, ki se nahajajo na zadnji strani dopisa

– dopis Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije št. 340-133/2015-4(ISI), z dne 14.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti imena in priimke treh oseb, ki so pripravile dopis in se nahajajo v podpisu dopisa in štiri e-naslove, ki se nahajajo v podpisu dopisa

– dopis Skupnosti občin Slovenije, z dne 24.4.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime, priimek in podpis, ki se nahajajo na dnu dopisa

– dopis Poslanske skupine Stranke modernega centra, z dne 22.4.2015, vključno s prilogo

– dopis Zadružne zveze Slovenije št. 132, z dne 22.4.2015

– dopis Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 8-11-198/1-0-15ITKo, z dne 23.4.2015

– dopis Zavoda za gozdove Slovenije, ki se prične z “V nadaljevanju posredujem nekaj predlogov k predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

– dopis, ki obsega dve strani in je razdeljen na sedem točk, pri čemer se prva točka začne s “Program program ohranjanja hribovskih in gorskih kmetij, ki ga je država sprejela pred leti …

– dopis Združenja občin Slovenije št. 340-1/2015, z dne 14.4.2015