Urad Informacijskega pooblaščenca zahteva transparentnost upravljanja z državnimi gozdovi

mnenju z datumom 7.10.2015 je urad Informacijskega pooblaščenca Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naložil dopolnitev predloga Zakona o upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Zahteva se nanaša na zagotovitev javnosti delovanja družbe Slovenski državni gozdovi, ki bo ustanovljena, če bo zakon sprejet. 

Stališče Informacijskega pooblaščenca je, da bi morala biti družba v celoti zavezanec za dostop do informacij javnega značaja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteve ni upoštevalo, zakon je v šel skozi vladno obravnavo in je v parlamentarni obravnavi brez te določbe.

 

Oznake: , ,

 

Deli