Ustanovna listina

Organizacije in posamezniki, ki se zavedamo pomena gozdov za trajnostni razvoj Slovenije v dobrobit vseh
njenih prebivalcev ter biotske raznovrstnosti, se združujemo v Koalicijo za gozd in smo sprejeli:

Ustanovno listino Koalicije za gozd