Zakon o upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije v parlamentarni obravnavi

V januarju 2016 bo predlog Zakona o upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada, obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Splošna razprava o zakonu, v kateri je sodelovala tudi Koalicija za gozd, je končana, besedilo predloga zakona se lahko dopolnjuje in spreminja le z amandmaji – t.j. s predlogi za dopolnitev ali spremembo besedila posameznega člena zakona.” Amandmaje lahko do 7. januarja 2016 vlagajo poslanci in matični odbor. Seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 13. januarja ob 9h.

 

Oznake: , ,

 

Deli